LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl mokesčių bazės netiesioginio nustatymo

2003-11-17 nutarimas bylos Nr. 45/01-12/03-15/03-24/03

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES, 27-1 STRAIPSNIO, 29 STRAIPSNIO 7 DALIES (2002 M. SPALIO 8 D. REDAKCIJA) 4 PUNKTO, 56 STRAIPSNIO 2 DALIES (2001 M. BIRŽELIO 26 D. REDAKCIJA) 1 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 3 D. NUTARIMO NR. 1073 "DĖL MOKESČIO BAZĖS NETIESIOGINIO NUSTATYMO" 2 PUNKTO, TAIP PAT ŠIUO VYRIAUSYBĖS NUTARIMU PATVIRTINTŲ MOKESČIO BAZĖS NETIESIOGINIO NUSTATYMO METODŲ SKYRIAUS "MOKESČIO BAZĖS NETIESIOGINIO NUSTATYMO ATVEJAI" IR SKYRIAUS "MOKESČIO BAZĖS NETIESIOGINIO NUSTATYMO METODAI" ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2003, Nr. 109-4887

Dokumento tekstas: