LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl aukštosios mokyklos tarybos sudarymo ir studijų finansavimo

2014-11-10 nutarimas Nr. KT48-N15/2014 bylos Nr. 24/2012

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO 3 DALIES (2012 M. BALANDŽIO 24 D. REDAKCIJA), 70 STRAIPSNIO 7 DALIES (2012 M. SAUSIO 19 D. REDAKCIJA) NUOSTATŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2014-11-10, Nr. 16400

Dokumento tekstas: