LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teisės aktų skelbimo tvarkos

2003-10-29 nutarimas bylos Nr. 1/02

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1991 M. LAPKRIČIO 8 D. NUTARIMO NR. 458 "DĖL NUOSTOLIŲ, PADARYTŲ GAMTAI, PAŽEIDUS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMUS, SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO" ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2003, Nr. 103-4611

Dokumento tekstas: