Dėl prašymo priėmimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

2023 m. rugsėjo 6 d. Nr. 2A-73
Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

priimamas pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymas Nr. 1A-32/2023 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 3 daliai neprieštaravo Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 47 straipsnis (su 2021 m. balandžio 22 d. pakeitimu) tiek, kiek jame, pasak pareiškėjo, nenustatyta valstybės prievolė atlyginti visuomenės poreikiams paimamos žemės savininkų (naudotojų) dėl kartu su žeme paimamo gyvenamojo būsto praradimo patirtą neturtinę žalą,

ir byla  pradedama rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 17-A/2023.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas         Gintaras Goda