LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl baudžiamosios atsakomybės už kontrabandą

2003-06-10 nutarimas bylos Nr. 13/02-22/02

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 45 STRAIPSNIO (1998 M. LIEPOS 2 D. REDAKCIJA) IR 312 STRAIPSNIO 3 DALIES (1998 M. VASARIO 3 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2003, Nr. 57-2552

Dokumento tekstas: