Dėl prašymo priėmimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

2023 m. balandžio 26 d. Nr. 2A-34
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

priimamas pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymas Nr. 1A-20/2023 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui neprieštaravo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.269 straipsnio 7 punktas,

ir byla pradedama rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 10-A/2023.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas      Gintaras Goda