Dėl kreditoriaus teisių gynimo

2003-04-09 nutarimas bylos Nr. 17/01

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 57-1 STRAIPSNIO (1998 M. BIRŽELIO 11 D. REDAKCIJA) 3 IR 4 DALIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2003, Nr. 36-1594

Dokumento tekstas: