LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl nuteistųjų korespondencijos cenzūros

2003-03-24 nutarimas bylos Nr. 3/01

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PATAISOS DARBŲ KODEKSO 41 STRAIPSNIO 2 DALIES (1997 M. LIEPOS 2 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2003, Nr. 29-1196

Dokumento tekstas: