LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro atleidimo tvarkos

2003-01-24 nutarimas bylos Nr. 20/01

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 4 DALIES 9 PUNKTO (2000 M. LAPKRIČIO 28 D. REDAKCIJA) IR 2000 M. LAPKRIČIO 28 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2003, Nr. 10-366

Dokumento tekstas: