Dėl organizuoto nusikalstamumo užkardymo

2004-12-29 nutarimas bylos Nr. 8/02-16/02-25/02- 9/03-10/03-11/03-36/03-37/ 03-06/04-09/04-20/04-26/04- 30/04-31/04-32/04-34/04- 41

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO UŽKARDYMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO (2001 M. BIRŽELIO 26 D. REDAKCIJA), 4 STRAIPSNIO (2001 M. BIRŽELIO 26 D., 2003 M. BALANDŽIO 3 D. REDAKCIJOS), 6 STRAIPSNIO (2001 M. BIRŽELIO 26 D. REDAKCIJA) 3 DALIES IR 8 STRAIPSNIO (2001 M. BIRŽELIO 26 D. REDAKCIJA) 1 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2005, Nr. 1-7

Dokumento tekstas: