Dėl prašymo priėmimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

2022 m. lapkričio 21 d. Nr. 2A-143
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

priimamas pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymas Nr. 1A-101/2022 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 31 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 723 straipsnio (2010 m. gruodžio 2 d. redakcija) 1 dalis, 2 dalies 3 punktas,

ir byla pradedama rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 14-A/2022.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė