Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo priėmimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

2022 m. lapkričio 21 d. Nr. 2A-143
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

priimamas pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymas Nr. 1A-101/2022 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 31 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 723 straipsnio (2010 m. gruodžio 2 d. redakcija) 1 dalis, 2 dalies 3 punktas,

ir byla pradedama rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 14-A/2022.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė