LRKT 30
Teismo sudėtis
Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-97/2022

2022 m. lapkričio 9 d. Nr. KT134-A-S121/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-97/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo išaiškinti, ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. kovo 30 d. nutartis nepažeidžia individualios įmonės savininko interesų.

2. Vilniaus apygardos teismas 2022 m. gegužės 2 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą pagal pareiškėjo civilinį ieškinį atsakovui dėl skolos ir palūkanų bankrutuojančios pareiškėjo gamybinės įmonės naudai priteisimo. Priimdamas šią nutartį Vilniaus apygardos teismas rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. kovo 30 d. nutartimi, kurioje buvo pateiktas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatų dėl netiesioginio ieškinio instituto aiškinimas, pagal kurį bankrutuojančios individualios įmonės savininkas, pasinaudodamas netiesioginio ieškinio institutu bankrutuojančios individualios įmonės vardu bei interesais, turi teisę kreiptis į teismą tik tuo atveju, jeigu jis yra ir individualios įmonės kreditorius.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. spalio 6 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Pagal Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalį, Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo išaiškinti, ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. kovo 30 d. nutartis, kuria rėmėsi Vilniaus apygardos teismas 2022 m. gegužės 2 d. dėl pareiškėjo priimtoje nutartyje, nepažeidžia individualios įmonės savininko interesų.

Taigi pareiškėjas neprašo ištirti, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, taip pat ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

Vadinasi, konstatuotina, kad pareiškėjo prašyme nėra tyrimo dalyko.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog tai, kad prašyme nėra tyrimo dalyko, reiškia, kad prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT28-A-S17/2019, 2021 m. gegužės 13 d. sprendimas Nr. KT69-A-S63/2021, 2022 m. rugsėjo 21 d. sprendimas Nr. KT114-A-S105/2022).

7. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-97/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         
Vytautas Greičius
                                                         
Danutė Jočienė
                                                         
Giedrė Lastauskienė
                                                         
Vytautas Mizaras
                                                         
Algis Norkūnas
                                                         
Daiva Petrylaitė
                                                         
Janina Stripeikienė