Dėl valstybės tarnybos

2004-12-13 nutarimas bylos Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03

DĖL KAI KURIŲ TEISĖS AKTŲ, KURIAIS REGULIUOJAMI VALSTYBĖS TARNYBOS IR SU JA SUSIJĘ SANTYKIAI, ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR ĮSTATYMAMS

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 181-6708

Dokumento tekstas: