Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl draudimo būti statutiniu valstybės tarnautoju asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės

2022-10-20 nutarimas Nr. KT130-N13/2022 bylos Nr. 2/2022-3/2022

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS TARNYBOS STATUTO (2018 M. BIRŽELIO 29 D. REDAKCIJA) 9 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PUNKTO, 9 STRAIPSNIO 2 DALIES (2021 M. GRUODŽIO 23 D. REDAKCIJA) 3 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Dokumento tekstas: