Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-95/2022

2022 m. spalio 12 d. Nr. KT126-A-S115/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-95/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021 m. kovo 29 d. sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 4 dalies nuostatų.

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021 m. kovo 29 d. spendimu atsisakyta inicijuoti pareiškėjai nuosavybės teise priklausančių paviršinių nuotekų tinklų išpirkimo procedūrą ir atlikti nurodytus mokėjimus. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2022 m. vasario 17 d. sprendimu atmetė pareiškėjos ieškinį Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir [duomenys neskelbiami] kuriuo pareiškėja prašė įpareigoti atsakoves inicijuoti jai nuosavybės teise priklausančių paviršinių nuotekų tinklų išpirkimo procedūras ir nustatyti bei priteisti atlyginimą už naudojimąsi šiais tinklais. Vilniaus apygardos teismas 2022 m. gegužės 31 d. nutartimi atmetė pareiškėjos apeliacinį skundą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2022 m. vasario 17 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2022 m. rugsėjo 14 d. nutartimi atsisakė priimti ir grąžino pareiškėjai kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2022 m. gegužės 31 d. nutarties.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. rugsėjo 30 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Taigi, pagal Konstituciją, asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1, 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, pagal Konstituciją, Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirta vertinti kitų institucijų (ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės) priimtų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų (inter alia 2020 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. KT118-A-S109/2020, 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT191-A-S176/2020, 2021 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. KT87-A-S79/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

7. Vadinasi, pareiškėjos prašymas pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021 m. kovo 29 d. sprendimas neatitinka Konstitucijos 23 straipsnio 4 dalies nuostatų, yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-95/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Gintaras Goda
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė