LRKT 30
Teismo sudėtis
Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMą NR. 1A-87/2022

2022 m. spalio 12 d. Nr. KT124-A-S113/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-87/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pripažinti, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 83 straipsnio 4 dalies pripažinimas netekusia galios, Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 straipsnio 7 dalis (2020 m. birželio 26 d. redakcija) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui.

2. Panevėžio apylinkės teismas 2021 m. balandžio 9 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-339-940/2019. Šiaulių apygardos teismas 2021 m. birželio 9 d. nutartimi Panevėžio apylinkės teismo 2021 m. balandžio 9 d. nutartį paliko nepakeistą.

Panevėžio apylinkės teismas 2022 m. sausio 5 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą ieškinio reikalavimo trūkumams pašalinti. Šiaulių apygardos teismas 2022 m. vasario 9 d. nutartimi Panevėžio apylinkės teismo 2022 m. sausio 5 d. nutartį paliko nepakeistą.

Panevėžio apylinkės teismas 2022 m. kovo 7 d. nutartimi pareiškėjo ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo laikė nepaduotu ir grąžino pareiškėjui. Šiaulių apygardos teismas 2022 m. balandžio 27 d. nutartimi Panevėžio apylinkės teismo 2022 m. kovo 7 d. nutartį paliko nepakeistą.

Panevėžio apylinkės teismas 2022 m. gegužės 16 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. Šiaulių apygardos teismas 2022 m. liepos 4 d. nutartimi Panevėžio apylinkės teismo 2022 m. gegužės 16 d. nutartį paliko nepakeistą.

Panevėžio apylinkės teismas 2022 m. liepos 18 d. nutartimis pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-828-1105/2022 atsisakė priimti, o pareiškėjo pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-2645-1137/2022 laikė nepaduotu ir grąžino pareiškėjui. Šiaulių apygardos teismas 2022 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi Panevėžio apylinkės teismo 2022 m. liepos 18 d. nutartį dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-2645-1137/2022 paliko nepakeistą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2022 m. rugsėjo 8 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą dėl jame nurodytų devynių nutarčių peržiūrėjimo atsisakė priimti.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. rugsėjo 9 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją, minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT19-A-S19/2020, 2022 m. liepos 7 d. sprendimas Nr. KT85-A-S77/2022).

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo pripažinti, kad CPK 83 straipsnio 4 dalies pripažinimas netekusia galios, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 straipsnio 7 dalis (2020 m. birželio 26 d. redakcija) prieštarauja Konstitucijai.

6. Pažymėtina, kad pareiškėjo prašyme nurodyti teismų sprendimai, su kuriais pareiškėjas sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą, buvo priimti ne ginčijamų CPK 83 straipsnio 4 dalies pripažinimo netekusia galios ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 straipsnio 7 dalies (2020 m. birželio 26 d. redakcija) nuostatų pagrindu.

7. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad, pagal Konstituciją, pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu pripažinti prieštaraujančiomis Konstitucijai nurodytas CPK ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatas.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

10. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į pareiškėjo prašymo turinį ir pateikimo aplinkybes, be kita ko, į tai, kad pareiškėjas yra teikęs panašaus pobūdžio prašymų, kuriuos Konstitucinis Teismas atsisakė nagrinėti, pareiškėjo kreipimasis gali būti traktuojamas ir kaip turintis piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių (inter alia 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimas Nr. KT48-A-S35/2019, 2021 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. KT86-A-S78/2021, 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. KT97-A-S88/2022).

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija), Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-87/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Gintaras Goda
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė