Dėl prašymo priėmimo

2004-11-09 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 28 D. NUTARIMAS NR. 750 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. SPALIO 23 D. NUTARIMO NR. 1154 "DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKŲ PLOTŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO" NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 23 STRAIPSNIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 2 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 165-6039

Dokumento tekstas: