Dėl PVM mokėtojų

2004-09-02 nutarimas bylos Nr. 53/01

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO NR. 546 "DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO" 2.4 PUNKTU PATVIRTINTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRAVIMO TVARKOS 11 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 3 DALIAI (1994 M. BALANDŽIO 7 D. IR 1997 M. SPALIO 14 D. REDAKCIJOS) BEI 15 STRAIPSNIUI (1993 M. GRUODŽIO 22 D. REDAKCIJA)

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 135-4903

Dokumento tekstas: