Dėl teisės kreiptis į teismą

2004-08-17 nutarimas bylos Nr. 23/02

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. GRUODŽIO 10 D. NUTARIMU NR. 1423 "DĖL PRAŠYMŲ LEISTI ĮSIGYTI NUOSAVYBĖN NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 47 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE NUMATYTO ŽEMĖS SKLYPŲ ĮSIGIJIMO NUOSAVYBĖN SUBJEKTŲ, TVARKOS, SĄLYGŲ IR APRIBOJIMŲ KONSTITUCINIO ĮSTATYMO NUSTATYTIEMS NACIONALINIAMS IR UŽSIENIO SUBJEKTAMS PATEIKIMO, NAGRINĖJIMO IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PATVIRTINTOS PRAŠYMŲ LEISTI ĮSIGYTI NUOSAVYBĖN NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 47 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE NUMATYTO ŽEMĖS SKLYPŲ ĮSIGIJIMO NUOSAVYBĖN SUBJEKTŲ, TVARKOS, SĄLYGŲ IR APRIBOJIMŲ KONSTITUCINIO ĮSTATYMO NUSTATYTIEMS NACIONALINIAMS IR UŽSIENIO SUBJEKTAMS PATEIKIMO, NAGRINĖJIMO IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS (1998 M. GRUODŽIO 10 D. REDAKCIJA) 18 PUNKTO TREČIOSIOS PASTRAIPOS ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO (2002 M. SAUSIO 24 D. REDAKCIJA) 4 STRAIPSNIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO (2001 M. RUGSĖJO 19 D. REDAKCIJA) 5 STRAIPSNIUI

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 129-4634

Dokumento tekstas: