Dėl atsisakymo aiškinti Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimą

2004-07-02 sprendimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO PETRO PAPOVO PRAŠYMO "DĖL 2002 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO KAI KURIŲ NUOSTATŲ IŠAIŠKINIMO"

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 105-3895

Dokumento tekstas: