Dėl prašymo grąžinimo

2004-07-02 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. VASARIO 27 D. NUTARIMAS NR. 222 "DĖL KANDIDATO Į VYRIAUSYBĖS ATSTOVUS" NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCINIAM TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPUI, LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 94 STRAIPSNIO 2 PUNKTUI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 3 DALIAI, 10 STRAIPSNIO 2 DALIES 3 PUNKTUI, 13 STRAIPSNIUI, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIUI

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 105-3897

Dokumento tekstas: