Dėl Seimo narių kūrybinės veiklos

2004-07-01 nutarimas bylos Nr. 04/04

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO (1998 M. GRUODŽIO 22 D. REDAKCIJA) 15 STRAIPSNIO 4 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 105-3894

Dokumento tekstas: