Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2004-05-26 sprendimas bylos Nr. 27/04

DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO 1-1 STRAIPSNIU IR 2 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 86-3133

Dokumento tekstas: