Dėl Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įgaliojimų

2004-05-13 nutarimas bylos Nr. 43/03-46/03

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINŲJŲ TYRIMO KOMISIJŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO (2003 M. BALANDŽIO 3 D. REDAKCIJA) 1 DALIES 1, 2, 3 IR 5 PUNKTŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, TAIP PAT DĖL PAREIŠKĖJO - SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2003 M. GRUODŽIO 2 D. NUTARIMAS NR. IX-1868 "DĖL SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS DĖL GALIMŲ GRĖSMIŲ LIETUVOS NACIONALINIAM SAUGUMUI IŠVADOS" NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINŲJŲ TYRIMO KOMISIJŲ ĮSTATYMO 3 BEI 8 STRAIPSNIAMS (2003 M. BALANDŽIO 3 D. REDAKCIJA)

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 81-2903

Dokumento tekstas: