Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2022-03-17 sprendimas Nr. KT39-S38/2022

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PAREIŠKĖJO LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMĄ IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO (2012 M. BIRŽELIO 12 D. REDAKCIJA) 1 DALIES 2 PUNKTO NUOSTATOS ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Dokumento tekstas: