Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

2022-03-16 sprendimas Nr. KT38-S37/2022

DĖL PAREIŠKĖJOs LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 2, 27, 32 IR 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO KAI KURIŲ NUOSTATŲ ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR ĮSTATYMUI DALIES GRĄŽINIMO IR ATSISAKYMO NAGRINĖTI JO DALĮ

Dokumento tekstas: