Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

2004-04-16 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO TRISDEŠIMT AŠTUNTASIS SKIRSNIS BEI KAI KURIOS ŠIO SKIRSNIO NUOSTATOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2003 M. GRUODŽIO 23 D. NUTARIMAS NR. IX-1954 "DĖL SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO" NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, TAIP PAT AR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2003 M. GRUODŽIO 23 D. NUTARIMU NR. IX-1954 "DĖL SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO" SUDARYTOS SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI ROLANDUI PAKSUI PATEIKTŲ KALTINIMŲ PAGRĮSTUMUI IR RIMTUMUI IŠTIRTI BEI IŠVADAI DĖL SIŪLYMO PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ PARENGTI 2003 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMU NR. 1 PATVIRTINTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2003 M. GRUODŽIO 23 D. NUTARIMU NR. IX-1954 SUDARYTOS SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS REGLAMENTAS IR KAI KURIOS ŠIO REGLAMENTO NUOSTATOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS, TARPTAUTINIO PILIETINIŲ IR POLITINIŲ TEISIŲ PAKTO BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NUOSTATOMS

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 57-2006, atitaisymas - 2004.07.10, Nr.: 107

Dokumento tekstas: