Dėl Respublikos Prezidento dekreto siūlyti pradėti apkaltą

2004-04-15 nutarimas bylos Nr. 17/04

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 230 STRAIPSNIO 1 DALIES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2004 M. KOVO 12 D. DEKRETO NR. 397 "DĖL SIŪLYMO PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUI ARTŪRUI PAULAUSKUI" ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 56-1948

Dokumento tekstas: