Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl reikalavimo, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje surašytų advokatas

2022-02-10 nutarimas Nr. KT20-A-N1/2022 bylos Nr. 16-A/2020

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO (2016 M. BIRŽELIO 2 D. REDAKCIJA) 158 STRAIPSNIO 2 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2022-02-10, Nr. 2427

Dokumento tekstas: