Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

2004-04-07 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2003 M. LIEPOS 22 D. DEKRETAS NR. 164 "DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ, TEISMŲ PIRMININKŲ ATLEIDIMO" TA APIMTIMI, KURIA NUSTATYTA, KAD PALMIRA LINKEVIČIENĖ ATLEISTA IŠ BIRŽŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS IR ŠIO TEISMO PIRMININKĖS PAREIGŲ, SAVO TURINIU IR PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOJE NUSTATYTĄ PRIĖMIMO TVARKĄ NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI, EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO NUOSTATOMS, TAIP PAT AR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO 90 STRAIPSNIO 8 DALIS NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS NUOSTATOMS

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 53-1816

Dokumento tekstas: