Dėl atsisakymo aiškinti Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvadą

2004-04-06 sprendimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PRAŠYMO "DĖL KONSTITUCINIO TEISMO IŠVADOS IŠAIŠKINIMO"

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 51-1701

Dokumento tekstas: