Dėl Respublikos Prezidento Rolando Pakso apkaltos

2004-03-31 išvada bylos Nr. 14/04

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO ROLANDO PAKSO, KURIAM PRADĖTA APKALTOS BYLA, VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 49-1600

Dokumento tekstas: