Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

2004-03-17 sprendimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2004 M. KOVO 16 D. NUTARIME "DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINĮ TEISMĄ SU PRAŠYMU IŠTIRTI, AR RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAS "DĖL SIŪLYMO PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUI ARTŪRUI PAULAUSKUI" NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI" IŠDĖSTYTO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2004 M. KOVO 12 D. DEKRETAS NR. 397 "DĖL SIŪLYMO PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUI ARTŪRUI PAULAUSKUI" NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 42-1394

Dokumento tekstas: