Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo priėmimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

 

2021 m. lapkričio 19 d. Nr. 2B-49
Vilnius

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

       p r i i m a m a s pareiškėjo Lietuvos apeliacinio teismo prašymas Nr. 1B-21/2021 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 74, 116 straipsniams, konstituciniams teisėjo ir teismų nepriklausomumo, teisinės valstybės, valdžių padalijimo principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. rugsėjo 30 d. dekretas Nr. 1K-75 „Dėl Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo atleidimo“ ir Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. XIII-2437 „Dėl pritarimo atleisti Valdimarą Bavėjaną iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų“,

       ir byla p r a d e d a m a r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

       Bylai suteikiamas numeris 20/2021.

       Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkė            Danutė Jočienė