Dėl socialinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo nuostatų

2004-03-05 nutarimas bylos Nr. 44/01

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS 1990 M. RUGSĖJO 27 D. NUTARIMO NR. I-619 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ GARANTIJŲ ĮSTATYMO TAIKYMO" 1 PUNKTO, TAIP PAT DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. LIEPOS 5 D. NUTARIMU NR. 808 "DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ 6.1.1 PUNKTO (1996 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA), 6.1.4 PUNKTO (1996 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA), 6.1.5 PUNKTO (1996 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA), 7 PUNKTO (1996 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA), 9 PUNKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. BALANDŽIO 17 D. NUTARIMU NR. 441 "DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ 5.1.1 PUNKTO, 5.1.7 PUNKTO (2000 M. BALANDŽIO 17 D. IR 2000 M. LIEPOS 14 D. REDAKCIJOS), 5.1.8 PUNKTO (2000 M. BALANDŽIO 17 D. IR 2000 M. LIEPOS 14 D. REDAKCIJOS), 5.4, 5.5.2, 9 PUNKTŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ GARANTIJŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO (1994 M. LAPKRIČIO 3 D. REDAKCIJA) 1 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 38-1236, atitaisymas - 2004-04-20, Nr. 57

Dokumento tekstas: