Dėl Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarimo nuostatų, susijusių su savivaldybės tarybos nario pareigų nesuderinamumu su kitomis pareigomis, išaiškinimo

2004-02-13 sprendimas bylos Nr. 21/2003

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2003 M. GEGUŽĖS 30 D. NUTARIMO IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 26-822

Dokumento tekstas: