Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos nustatymo

2021-10-15 nutarimas Nr. KT168-N13/2021 bylos Nr. 14/2020

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 1 DALIES, LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO 57 STRAIPSNIO 2 DALIES, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. 994 „DĖL AMBULATORINIAM GYDYMUI SKIRIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ BAZINIŲ KAINŲ IR PACIENTO PRIEMOKŲ UŽ JUOS APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ IR ŠIUO NUTARIMU PATVIRTINTO APRAŠO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Dokumento tekstas: