Dėl Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimo nuostatų, susijusių su savivaldybės tarybos nario pareigų nesuderinamumu su kitomis pareigomis, savivaldybių tarybų funkcijų nustatymu, savivaldybių taryboms atskaitingų vykdomųjų institucijų įgaliojimais, išaiškinimo

2004-02-11 sprendimas bylos Nr. 49/2000

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2002 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 24-740

Dokumento tekstas: