Dėl prašymo dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

2004-02-03 sprendimas

DĖL PRAŠYMO (NR. 1B-05) IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO 57 STRAIPSNIO 3 DALIS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 29 STRAIPSNIUI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 4 DALIS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 30 STRAIPSNIO 1 DALIAI, 109 STRAIPSNIO 1 DALIAI, AR ŠIO ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 1 IR 2 DALYS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 29 STRAIPSNIUI IR KONSTITUCIJOS PREAMBULĖJE ĮTVIRTINTIEMS TEISINGUMO, TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPAMS, TAIP PAT LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO 51 STRAIPSNIO 1 BEI 2 DALIMS IR 53 STRAIPSNIO 1 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 21-645

Dokumento tekstas: