Dėl vienkartinės pašalpų išmokėjimo tvarkos

2004-01-30 nutarimas bylos Nr. 13/03

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. VASARIO 4 D. NUTARIMU NR. 128 "DĖL VALSTYBĖS PARAMOS ŽUVUSIŲ PASIPRIEŠINIMO 1940-1990 METŲ OKUPACIJOMS DALYVIŲ ŠEIMOMS" PATVIRTINTOS VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ UŽ ŽUVUSIUS AR MIRUSIUS TARDYMO AR KALINIMO METU 1940-1990 METŲ GINKLUOTO PASIPRIEŠINIMO (REZISTENCIJOS) DALYVIUS - KARIUS SAVANORIUS IR NEGINKLUOTO PASIPRIEŠINIMO (REZISTENCIJOS) DALYVIUS - LAISVĖS KOVŲ DALYVIUS IŠMOKĖJIMO JŲ ŠEIMOMS TVARKOS 1 IR 3.3 PUNKTŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PARAMOS ŽUVUSIŲ PASIPRIEŠINIMO 1940-1990 METŲ OKUPACIJOMS DALYVIŲ ŠEIMOMS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 2 DALIAI (1998 M. SPALIO 6 D. REDAKCIJA) IR 4 STRAIPSNIUI

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 19-594

Dokumento tekstas: