LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2005-09-20 sprendimas

DĖL KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO 2005 M. RUGPJŪČIO 4 D. PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMU NR. 432 "DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO" PATVIRTINTOS SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS 89 PUNKTAS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2005, Nr. 113-4132

Dokumento tekstas: