Dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo

2021-06-02 sprendimas Nr. KT85-S77/2021

DĖL PAREIŠKĖJO VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 9 DALIES (2018 M. GRUODŽIO 11 D. REDAKCIJA) NUOSTATOS ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI DALIES PRIĖMIMO IR JO DALIES GRĄŽINIMO

 

Dokumento tekstas: