LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

2005-03-31 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATA "ŠIO ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIŲ NUOSTATOS TAIKOMOS APSKAIČIUOJANT 2000-ŲJŲ IR VĖLESNIŲ METŲ APMOKESTINAMĄJĮ PELNĄ" NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 7 STRAIPSNIO 2 DALIAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOJE ĮTVIRTINTIEMS TEISINGUMO IR TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPAMS, GRĄŽINIMO PAREIŠKĖJUI

Paskelbta: Žin., 2005, Nr. 44-1432

Dokumento tekstas: