LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 SPRENDIMAS

DĖL PAREIŠKĖJO – LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. RUGSĖJO 12 D. NUTARIMAS NR. 1167 „DĖL LEIDIMO VYKDYTI STUDIJAS PAGAL KITŲ VALSTYBIŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDIJŲ PROGRAMAS IR UŽSIIMTI KITA SU STUDIJOMIS SUSIJUSIA VEIKLA IŠDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGAI BALTIJOS HUMANITARINIAM CENTRUI“ NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCINIAM TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPUI, LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO 3 DALIAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. RUGSĖJO 9 D. NUTARIMU NR. 1153 „DĖL AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STEIGIMO IR LEIDIMŲ VYKDYTI STUDIJAS IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STEIGIMO IR LEIDIMŲ VYKDYTI STUDIJAS IŠDAVIMO TVARKOS 40, 42 IR 43 PUNKTAMS

 2005 m. kovo 31 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus, Egidijaus Kūrio, Kęstučio Lapinsko, Zenono Namavičiaus, Augustino Normanto, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko, Romualdo Kęstučio Urbaičio,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 1167 „Dėl leidimo vykdyti studijas pagal kitų valstybių aukštųjų mokyklų studijų programas ir užsiimti kita su studijomis susijusia veikla išdavimo švietimo įstaigai Baltijos humanitariniam centrui“ neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 9 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 15 straipsnio 3 daliai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1153 „Dėl Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarkos 40, 42 ir 43 punktams (kartu su Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintu teisinės valstybės principu).

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Seimo narių grupė 2005 m. kovo 8 d. kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 1167 „Dėl leidimo vykdyti studijas pagal kitų valstybių aukštųjų mokyklų studijų programas ir užsiimti kita su studijomis susijusia veikla išdavimo švietimo įstaigai Baltijos humanitariniam centrui“ neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 9 straipsnio 1 daliai, Aukštojo mokslo įstatymo 15 straipsnio 3 daliai ir Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1153 „Dėl Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarkos 40, 42 ir 43 punktams (kartu su Konstitucijoje įtvirtintu teisinės valstybės principu).

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Pagal Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir Konstitucinio Teismo įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Vyriausybės aktai. Taigi pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą Konstitucinis Teismas netiria Vyriausybės akto atitikties kitam Vyriausybės aktui.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsniu ir 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

  1. Priimti nagrinėti Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 1167 „Dėl leidimo vykdyti studijas pagal kitų valstybių aukštųjų mokyklų studijų programas ir užsiimti kita su studijomis susijusia veikla išdavimo švietimo įstaigai Baltijos humanitariniam centrui“ neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 9 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 15 straipsnio 3 daliai.
  2. Atsisakyti nagrinėti Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 1167 „Dėl leidimo vykdyti studijas pagal kitų valstybių aukštųjų mokyklų studijų programas ir užsiimti kita su studijomis susijusia veikla išdavimo švietimo įstaigai Baltijos humanitariniam centrui“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1153 „Dėl Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarkos 40, 42 ir 43 punktams (kartu su Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintu teisinės valstybės principu).

 

Konstitucinio Teismo teisėjai                                                 Armanas Abramavičius

                                                                                                        Egidijus Kūris

                                                                                                        Kęstutis Lapinskas

                                                                                                        Zenonas Namavičius

                                                                                                        Augustinas Normantas

                                                                                                        Vytautas Sinkevičius

                                                                                                        Stasys Stačiokas

                                                                                                        Romualdas Kęstutis Urbaitis