LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

2005-03-31 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. RUGSĖJO 12 D. NUTARIMAS NR. 1167 "DĖL LEIDIMO VYKDYTI STUDIJAS PAGAL KITŲ VALSTYBIŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDIJŲ PROGRAMAS IR UŽSIIMTI KITA SU STUDIJOMIS SUSIJUSIA VEIKLA IŠDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGAI BALTIJOS HUMANITARINIAM CENTRUI" NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCINIAM TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPUI, LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO 3 DALIAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. RUGSĖJO 9 D. NUTARIMU NR. 1153 "DĖL AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STEIGIMO IR LEIDIMŲ VYKDYTI STUDIJAS IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PATVIRTINTOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STEIGIMO IR LEIDIMŲ VYKDYTI STUDIJAS IŠDAVIMO TVARKOS 40, 42 IR 43 PUNKTAMS

Paskelbta: Žin., 2005, Nr. 43-1372

Dokumento tekstas: