Dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo

2021-01-21 sprendimas Nr. KT13-S13/2021

DĖL PAREIŠKĖJO VILNIAUS APYGARDOS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2019 M. RUGPJŪČIO 16 D. DEKRETO NR. 1K-45 „DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI EGIDIJŲ LAUŽIKĄ IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2019 M. RUGSĖJO 24 D. NUTARIMO NR. XIII-2436 „DĖL EGIDIJAUS LAUŽIKO ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ“ ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJAI DALIES PRIĖMIMO IR JO DALIES GRĄŽINIMO

 

Dokumento tekstas: