Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus atleidimo pagrįstumo

2020-12-11 nutarimas Nr. KT213-N18/2020 bylos Nr. 17/2019

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. RUGSĖJO 28 D. NUTARIMO NR. 960 „DĖL J. MILIAUS ATLEIDIMO IŠ VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ“ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMUI

 

Paskelbta: TAR, 2020-12-11, Nr. 27066

Dokumento tekstas: