Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-201/2020

2020 m. gruodžio 10 d. Nr. KT211-A-S194/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-201/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis Konstitucinio Teismo prašo peržiūrėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartį, kuria pareiškėjo nusikalstama veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio (2003 m. balandžio 10 d. redakcija) 3 dalį.

2. Kaip nustatyta remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nuosprendžiu, be kita ko, pareiškėjas buvo nuteistas pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnio (2003 m. balandžio 10 d. redakcija) 3 dalį. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. balandžio 3 d. nuosprendžiu panaikino minėto Šiaulių apygardos teismo nuosprendžio dalį ir pareiškėjo nusikalstamą veiką iš BK 22 straipsnio 1 dalies, 260 straipsnio (2003 m. balandžio 10 d. redakcija) 3 dalies perkvalifikavo į BK 259 straipsnio 1 dalį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. lapkričio 30 d. galutine ir neskundžiama nutartimi panaikino minėto Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžio dalį, kuria pareiškėjo nusikalstama veika perkvalifikuota į BK 259 straipsnio 1 dalį, ir paliko galioti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nuosprendžio dalį, kuria pareiškėjas nuteistas pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnio (2003 m. balandžio 10 d. redakcija) 3 dalį.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. lapkričio 6 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas 2020 m. gegužės 20 d. priėmė sprendimą Nr. KT96-A-S91/2020, kuriuo atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą peržiūrėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartį.

Vadinasi, pareiškėjas kreipėsi į Konstitucinį Teismą pakartotinai ir pateikė tapatų (analogišką) prašymą, kuriame keliamo klausimo priimtinumas jau yra įvertintas nurodytame Konstitucinio Teismo sprendime.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas. 

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, jeigu tapataus (analogiško) prašymo priimtinumo klausimas jau buvo išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas atsisakyti nagrinėti šį prašymą (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimai Nr. KT14-A-S14/2020 ir Nr. KT18-A-S18/2020, 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT192-A-S177/2020).  

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

8. Pažymėtina, kad kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pakartotinis kreipimasis gali būti traktuojamas ir kaip turintis piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimai Nr. KT14-A-S14/2020 ir Nr. KT18-A-S18/2020, 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT192-A-S177/2020).

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-201/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai            Gintaras Goda
                                                                    Vytautas Greičius
                                                                    Gediminas Mesonis
                                                                    Vytas Milius
                                                                    Daiva Petrylaitė
                                                                    Janina Stripeikienė
                                                                    Dainius Žalimas