Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo mokslo ir studijų institucijų mokslinei veiklai

2020-12-07 nutarimas Nr. KT208-N17/2020 bylos Nr. 4/2019

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO 75 STRAIPSNIO 2, 3 DALIŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ 1.2, 3.6 PAPUNKČIŲ IR ŠIUO NUTARIMU PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ MOKSLINIAMS TYRIMAMS, EKSPERIMENTINEI PLĖTRAI IR MENO VEIKLAI PLĖTOTI SKYRIMO MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS TVARKOS APRAŠO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 

Paskelbta: TAR, 2021-07-01, Nr. 14848

Dokumento tekstas: