Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-173/2020

2020 m. gruodžio 3 d. Nr. KT204-A-S188/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-173/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis Konstitucinio Teismo prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 98 straipsnis „Priverčiamosios medicinos priemonės“ (su 2006 m. gruodžio 12 d. pakeitimu). Pareiškėjas taip pat prašo pakeisti teismų nutartimis jam paskirtą priverčiamąją medicinos priemonę – vietoj stacionarinio stebėjimo bendro stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje pritaikyti ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis.

2. Kaip nustatyta remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Plungės apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi, vadovaudamasis, be kita ko, BK 98 straipsniu, pareiškėją atleido nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamos veikos, nurodytos BK 236 straipsnio 1 dalyje, ir jam pritaikė priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarų stebėjimą specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje bendro stebėjimo sąlygomis. Panevėžio apylinkės teismas 2020 m. gegužės 15 d. nutartimi pareiškėjui šios priverčiamosios medicinos priemonės taikymą pratęsė. Panevėžio apygardos teismas 2020 m. birželio 5 d. neskundžiama nutartimi pareiškėjo ir jo gynėjo skundus atmetė ir paliko galioti Panevėžio apylinkės teismo 2020 m. gegužės 15 d. nutartį.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. rugsėjo 11 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja BK 98 straipsnis (su 2006 m. gruodžio 12 d. pakeitimu), pagal kurį asmenims, teismo pripažintiems nepakaltinamais ar ribotai pakaltinamais, teismas gali taikyti priverčiamąsias medicinos priemones, be kita ko, ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis arba stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose.

5.1. Pažymėtina, kad nors pareiškėjas prašo pripažinti, jog BK 98 straipsnis (su 2006 m. gruodžio 12 d. pakeitimu) prieštarauja Konstitucijai, iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis iš esmės nesutinka su tuo, kad vadovaudamiesi, be kita ko, ginčijamu teisiniu reguliavimu teismai jam nusprendė taikyti priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarų stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje, bet ne ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis.

Vadinasi, pareiškėjas iš esmės kelia BK 98 straipsnio (su 2006 m. gruodžio 12 d. pakeitimu) taikymo teismuose klausimą, o ne prašo ištirti jo atitiktį Konstitucijai.

5.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą (inter alia 2016 m. gegužės 9 d. sprendimas, 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KT172-A-S158/2020); pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT45-A-S32/2019, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT21-A-S21/2020, 2020 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT175-A-S161/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6. Vadinasi, pareiškėjo prašymas, kuriame keliamas BK 98 straipsnio (su 2006 m. gruodžio 12 d. pakeitimu) taikymo klausimas ir siekiama pakeisti teismų nutartimis paskirtą priverčiamąją medicinos priemonę, yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-173/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai          Elvyra Baltutytė
                                                                  Gintaras Goda
                                                                  Vytautas Greičius
                                                                  Danutė Jočienė
                                                                  Gediminas Mesonis
                                                                  Vytas Milius
                                                                  Daiva Petrylaitė
                                                                  Janina Stripeikienė
                                                                  Dainius Žalimas